muster

Info on täiendamisel.

 Rahvapilliansambel    

 Polka-Masurka Koerust

 noot  

Popurri vanadest seltskonnatantsudest

 noot  
 Kaera-Jaan ukulele  noot  
 Kupparimuori ukulele  noot  
 Labajalavalss ukulele  noot  
Oige ja vasemba ukulele  noot  
Polka-Mazurka ukulele  noot  

Järvamaa Laulu- ja Tantsupidu „Aeg – ajalt tuleb küsida“ toetavad

MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit, Sihtasutus Järvamaa, Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital, Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Rahvuskultuuri Fondi NESTE OY allfond, Järvamaa Kogukonnafondi Järvamaa laulu- ja tantsupeo sihtkapital, Koeru Keskkool, Koeru Haridus- ja Kultuuriselts, Kaitseliidu Järva Malev, Naiskodukaitse Järva ringkond.
Peakorraldajad on Järva Vallavalitsus ja Koeru Kultuurimaja.